Princess Karen 從結訓以來就吃喝睡來過生活,放任自已直到現在頭腦才開始運作(不口以鞋捏,這位胖阿姨可是有練過捏),該提起精神嘍~~(好像有倫在想Princess Karen說 ....)

       我不適合當尼姑,迷法拋開生離死別七情六慾,尤其是離別,這是人生的大.......課程,要看得破可真不容易呀~~,我想我永遠都學不會的.

Karen Princess 發表在 痞客邦 留言(9) 人氣()